Tjänster


Våra tjänster

Varje år hjälper vi företag att utveckla och kostnadsoptimera sin vagnpark. Vi arbetar utifrån fyra faser i vilka vi gemensamt analyserar vagnparken, sätter upp lämpliga mål, hjälper Er att nå målen, kontinuerligt utveckla och förbättra vagnparken.

Oavsett vilken strategi ditt företag har i dagsläget är vi en resurs i din vagnpark. Nedan berättar vi mer om hur vi arbetar med vagnparksadministration och hur vi kan hjälpa Er.

Administration

Alla händelser registreras och redovisas. Det kan vara t.ex. avvikelser, besiktningsperioder, service m.m. Avvikelserna bestämmer kunden själv över. En avvikelse kan vara att en förare tankar diesel när personen egentligen kör en bensindriven bil eller att personen tankar mer än bilens tankvolym.

Fakturahantering

Dem flesta fordonen genererar cirka 50 fakturor per år. Samtliga fakturor som rör fordonet kommer direkt till oss. Fakturorna granskas, betalas och samlingsfaktureras till Er som kund. Vi kan även internfakturera kostnader till olika kostnadsbärande avdelningar.

Elektronisk Körjournal(GPS)

Som komplement till vår administrationstjänst kommer vi hösten 2017 att integrera Easyroad körjournal, läs mer om körjournalen på easyroad.se.

Körjournal

I vårt system, Fleetsmart, finns en integrerad körjournal samt milrapportering. Underlagen genereras till löneavdelningen för eventuell milersättning samt för att veta hur långt fordonet rullar.

Drivmedelskort

Förutom förmånliga rabatter på drivmedel, tvätt och tillbehör kan vi även splittfakturera kostnaderna hem till föraren och till företaget.

Rådgivning

Vi hjälper Er med allt ifrån rådgivning, analysering, bilpolicy och drift till inköp och avyttring av fordon. Vi levererar inte bara kunskap, vi levererar också i praktiken och ser till att Era mål nås.

Statistik

Våra analysverktyg ger Er en detaljerad översikt över kostnaderna. Via en rapporteringsgenerator kan Ni snabbt och enkelt ta fram standard- eller skräddarsydda rapporter efter behov och önskemål. Ni kan t.ex. jämföra olika grupper, avdelningar, förare och fordon med varandra.